Dr inż. Andrzej Mitura

Katedra Mechaniki Stosowanej

Politechnika Lubelska

a.mitura@pollub.pl

 

 

 

 

Wykaz publikacji

Informacje dla studentów

 Adams