Uwaga Studenci!!

Bezpłatna wersja oprogramowanie Adams jest dostępna do pobrania dla studentów. Wejdź na stronę http://www.mscsoftware.com/student-editions i pobierz oprogramowanie MSC Free Student Edition.

Wersję studencką mogą uzyskać tylko studenci po wcześniejszej rejestracji na stronie MSC. Software oraz załączeniu zeskanowanej legitymacji studenckiej (najlepiej strona ze zdjęciem oraz strona z pieczątką uczelni przedłużającą ważność legitymacji studenckiej).